معنی و ترجمه کلمه two address computer به فارسی two address computer یعنی چه

two address computer


کامپيوتر دو ادرسه
کامپيوتر : کامپيوتر با دو نشانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها