معنی و ترجمه کلمه two leafs door به فارسی two leafs door یعنی چه

two leafs door


در دو لته
معمارى : در دو لنگه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها