معنی و ترجمه کلمه two level logic به فارسی two level logic یعنی چه

two level logic


منطق دوسطحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها