معنی و ترجمه کلمه two-phase-to-earth fault به فارسی two-phase-to-earth fault یعنی چه

two-phase-to-earth fault


علوم مهندسى : اتصال زمين دو فاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها