معنی و ترجمه کلمه two-time به فارسی two-time یعنی چه

two-time


دو حرکت ساده( شمشيربازى)
ورزش : دو حرکت ساده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها