معنی و ترجمه کلمه two-wire circuit به فارسی two-wire circuit یعنی چه

two-wire circuit


الکترونيک : مدار دو سيمى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها