معنی و ترجمه کلمه type r conditioning به فارسی type r conditioning یعنی چه

type r conditioning


روانشناسى : شرطى شدن نوع ار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها