معنی و ترجمه کلمه typhlitis به فارسی typhlitis یعنی چه

typhlitis


اماس روده کور،ورم اعور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها