معنی و ترجمه کلمه typhous به فارسی typhous یعنی چه

typhous


)typhus(تيفوس ،تيفوسى ،حصبه اى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها