معنی و ترجمه کلمه typhous به فارسی typhous یعنی چه

typhous


)typhus(تيفوس ،تيفوسى ،حصبه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها