معنی و ترجمه کلمه typification به فارسی typification یعنی چه

typification


سنخ بندى ،طبقه بندى ،علامت سازى ،تعيين نمونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها