معنی و ترجمه کلمه uberrima fides به فارسی uberrima fides یعنی چه

uberrima fides


صراحت کامل ،صفتى است که در بعضى از قراردادها که باعث برقرارى انواع خاصى از رابطه بين افراد مى شود
قانون ـ فقه : وجودش از شرايط صحت عقل است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها