معنی و ترجمه کلمه ulcer به فارسی ulcer یعنی چه

ulcer


(طب )زخم ،زخم معده ،قرحه دار کردن يا شدن ،ريش کردن ،ريش
قانون ـ فقه : قرحه
روانشناسى : زخم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها