معنی و ترجمه کلمه ultimacy به فارسی ultimacy یعنی چه

ultimacy


حالت غايى ،،حالت نهايى ،غائيت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها