معنی و ترجمه کلمه ultimate compressive strength به فارسی ultimate compressive strength یعنی چه

ultimate compressive strength


عمران : حداکثر مقاومت دربرابر فشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها