معنی و ترجمه کلمه ultimate factor of safety (ufs) به فارسی ultimate factor of safety (ufs) یعنی چه

ultimate factor of safety (ufs)


علوم هوايى : ضريب اطمينان اختيارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها