معنی و ترجمه کلمه ultimate load به فارسی ultimate load یعنی چه

ultimate load


علوم مهندسى : بار نهايى
معمارى : بار گسيختگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها