معنی و ترجمه کلمه ultimate stress limit به فارسی ultimate stress limit یعنی چه

ultimate stress limit


علوم مهندسى : حد تنش نهايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها