معنی و ترجمه کلمه ultimatum به فارسی ultimatum یعنی چه

ultimatum


اولتيماتوم ،حد نهايى ،هدف نهايى ،اتمام حجت ،اخرين پيشنهاد،قطعى ،غايى ،نهايى
قانون ـ فقه : اتمام حجت ،مبدا اساسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها