معنی و ترجمه کلمه ultimo به فارسی ultimo یعنی چه

ultimo


در ماه گذشته ،ماه گذشته( مخفف ان ult.است)
بازرگانى : مربوط به ماه گذشته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها