معنی و ترجمه کلمه ultra vires به فارسی ultra vires یعنی چه

ultra vires


بيش از حدود اختيارات قانونى ،بيش از حد مجاز قانونى ،خارج از حدود اختيارات قانونى ،بسيار عالى مقام
قانون ـ فقه : تجاوز از حدود اختيارات
بازرگانى : متجاوز از حدود اختيار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها