معنی و ترجمه کلمه ultra-high vacuum به فارسی ultra-high vacuum یعنی چه

ultra-high vacuum


علوم هوايى : مسير ازاد متوسط هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها