معنی و ترجمه کلمه ultra-violet radiation به فارسی ultra-violet radiation یعنی چه

ultra-violet radiation


علوم مهندسى : تشعشع ماوراء بنفش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها