معنی و ترجمه کلمه ultracentrifuge به فارسی ultracentrifuge یعنی چه

ultracentrifuge


شيمى : فرا مرکز گريز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها