معنی و ترجمه کلمه ultranationalism به فارسی ultranationalism یعنی چه

ultranationalism


عقايد ناسيوناليزم خيلى افراطى ،ملت پرستى افراطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها