معنی و ترجمه کلمه ultrashort wave به فارسی ultrashort wave یعنی چه

ultrashort wave


علوم مهندسى : موج خيلى کوتاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها