معنی و ترجمه کلمه ultrasonic welding به فارسی ultrasonic welding یعنی چه

ultrasonic welding


علوم هوايى : جوشکارى التراسونيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها