معنی و ترجمه کلمه ultraviolet ray به فارسی ultraviolet ray یعنی چه

ultraviolet ray


اشعه فرابنفش ،اشعه ماوراء بنفش پرتو فرابنفش
نجوم : پرتو ماوراء بنفش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها