معنی و ترجمه کلمه ululation به فارسی ululation یعنی چه

ululation


زوزه کشى ،ناله و زارى
روانشناسى : مويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها