معنی و ترجمه کلمه umbilical به فارسی umbilical یعنی چه

umbilical


نافى ،واقع در نزديکى ناف ،مرکزى ،بطنى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها