معنی و ترجمه کلمه umbilicus به فارسی umbilicus یعنی چه

umbilicus


( )navel(تش ).ناف ،پيوندگاه ناف ،فرورفتگى ناف مانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها