معنی و ترجمه کلمه unabridged به فارسی unabridged یعنی چه

unabridged


مشروح ،مختصرنشده ،کوتاه نشده ،کامل ،تلخيص نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها