معنی و ترجمه کلمه unalloyed به فارسی unalloyed یعنی چه

unalloyed


بدون الياژ،غير مخلوط،خالص ،ناب
علوم مهندسى : الياژ نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها