معنی و ترجمه کلمه unanimous به فارسی unanimous یعنی چه

unanimous


هم راى ،متفق القول ،يکدل و يک زبان ،اجماعا
قانون ـ فقه : متفق الراى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها