معنی و ترجمه کلمه unanswered به فارسی unanswered یعنی چه

unanswered


ورزش : همرديف نبودن حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها