معنی و ترجمه کلمه unary operator به فارسی unary operator یعنی چه

unary operator


عملگر يگانى
کامپيوتر : عملگر يگانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها