معنی و ترجمه کلمه unassuming به فارسی unassuming یعنی چه

unassuming


فروتن ،بى ادعا،افتاده ،بى تصنع ،بى تکلف ،ساده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها