معنی و ترجمه کلمه unattainbility of absolute zero به فارسی unattainbility of absolute zero یعنی چه

unattainbility of absolute zero


شيمى : دسترس ناپذيرى صفر مطلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها