معنی و ترجمه کلمه unattended operation به فارسی unattended operation یعنی چه

unattended operation


هملکرد مراقبت نشده ،عملکرد بى مراقب
کامپيوتر : عملکرد بى مراقب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها