معنی و ترجمه کلمه unattended به فارسی unattended یعنی چه

unattended


خودکار،بدون متصدى ،بى مراقبت
علوم نظامى : به طور خودکار بى خلبان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها