معنی و ترجمه کلمه unavailable energy به فارسی unavailable energy یعنی چه

unavailable energy


نيروى عاطل و باطل ،نيروى خارج از دسترس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها