معنی و ترجمه کلمه unbalanced forced به فارسی unbalanced forced یعنی چه

unbalanced forced


عمران : کمانکش به سوى خلاء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها