معنی و ترجمه کلمه unbalanced growth به فارسی unbalanced growth یعنی چه

unbalanced growth


رشد نامتوازن
بازرگانى : رشد نامتعادل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها