معنی و ترجمه کلمه unbalanced line به فارسی unbalanced line یعنی چه

unbalanced line


الکترونيک : سيم انتقال نامتقارن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها