معنی و ترجمه کلمه unbalanced به فارسی unbalanced یعنی چه

unbalanced


نامتعادل ،نامتوازن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها