معنی و ترجمه کلمه unbelievin به فارسی unbelievin یعنی چه

unbelievin


)unbeliever(کافر،بى ايمان ،غير مومن ،بى اعتقاد،دير باور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها