معنی و ترجمه کلمه unbiased estimators به فارسی unbiased estimators یعنی چه

unbiased estimators


براورد کننده هاى بدون تورش
بازرگانى : تخمين زننده هاى بدون تورش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها