معنی و ترجمه کلمه unblessed به فارسی unblessed یعنی چه

unblessed


)unblest(نامبارک ،ناميمون ،ملعون ،بينوا،بدبخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها