معنی و ترجمه کلمه unborn به فارسی unborn یعنی چه

unborn


نزاده ،هنوز زاده نشده ،هنوززاده نشده ،هنوز ظاهر نشده ،غير مولد،نازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها