معنی و ترجمه کلمه unbowed به فارسی unbowed یعنی چه

unbowed


خم نشده ،انحنا پيدا نکرده ،تعظيم نکرده ،سر کوب نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها