معنی و ترجمه کلمه unbrace به فارسی unbrace یعنی چه

unbrace


بازکردن ،گشودن( زره و مانند ان)،رها يا ازاد کردن ،شل کردن ،تضعيف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها